O nas

Chociaż oficjalnie firma nasza została zarejestrowana w roku 2014, to nasze doświadczenie w regeneracji tonerów laserowych sięga początku lat 90. XX wieku. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, iż spółka JJK Toner w znakomitej większości powstała w wyniku aportu do niej składowych przedsiębiorstwa dotyczących tego aspektu działalności, które z powodzeniem funkcjonuje w tej branży od 25 lat. To właśnie te lata doświadczeń pozwoliły na dynamiczny rozwój firmy i skłoniły w pewnym momencie na podjęcie decyzji o stopniowym przekształcaniu jej w spółkę o zasięgu ogólnoeuropejskim. O ile jeszcze pięć lat temu nasza sprzedaż opierała się w głównej mierze na rynku krajowym, przede wszystkim klientach instytucjonalnych pozyskiwanych w procedurach zamówień publicznych, tak na chwilę obecną 95% naszej produkcji eksportujemy. Ten niezwykle dynamiczny rozwój w tym kierunku w ostatnich latach zawdzięczamy wcześniejszej możliwości obsługi i zaopatrywania w nasze produkty wymagających klientów sfery budżetowej. To była wielka praktyka dzięki której na chwilę obecną znakomita część produkowanych przez nas tonerów trafia na rynki Niemiec oraz Beneluxu, a my nieustannie próbujemy naszą ofertą zainteresować klientów w pozostałych państwach naszego kontynentu, a także z jeszcze większym akcentem i możliwościami poszerzyć pole działania na rynku krajowym.

Regeneracja tonerów laserowych kilkanaście lat temu została w naszym kraju przez wiele firm uznana za możliwość uczynienia z tego procesu prostego i dochodowego biznesu. Z komponentów z najniższej półki cenowej, a co za tym idzie i jakościowej próbowano wprowadzić na rynek masowy produkt,którego standard okazał się na poziomie analogicznym do kosztów i sposobu jego wytworzenia. Fakt ten do dzisiaj pokutuje bardzo mocno w odbiorze produktu określanego mianem "remanufactured" i jest aż nad wyraz widoczny chociażby na rynku zamówień publicznych, gdzie w znakomitej większości wymaga się tonerów w 100% nowych (wytwarzanych notabene na Dalekim Wschodzie w sposób urągający jakimkolwiek normom poszanowania dla środowiska czy własności intelektualnej). Walkę z tym ewenementem na skalę Unii Europejskiej mającym miejsce w naszym kraju uznaliśmy w pewnym momencie za bezcelową.
Postanowiliśmy wykorzystać nasze długoletnie doświadczenie i spróbować zaoferować bardzo dobrej jakości produkt regenerowany na rynkach zachodnich, gdzie szybko okazało się, że jest to towar nader poszukiwany, ceniony i traktowany w sposób zgoła odmienny niż w Polsce.
Wybraliśmy opiniowanych w kilkuletnich testach tylko sprawdzonych dostawców najlepszych jakościowo komponentów nigdy nie łamiących praw patentowych. Rozpoczęliśmy zaopatrywanie się w zużyte kasety do regeneracji u największych i najbardziej cenionych europejskich brokerów, u których puste tonery traktowane są jak w pełni wartościowy towar handlowy i odpowiednio do tego miana traktowane, magazynowane oraz transportowane.

Firma posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015  i Środowiskiem PN-EN ISO 14001:2015
 

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA

Firma JJK Toner sp. z o.o. deklaruje ciągłe doskonalenie jakości wytwarzanych produktów oraz podejmowanie niezbędnych działań dla ochrony otaczającego środowiska poprzez:
 
 • spełnianie wymagań Klientów ukierunkowane na wzrost ich zadowolenia,
   
 • osiąganie satysfakcjonujących wyników ekonomicznych sprzyjających rozwojowi i konkurencyjności naszych
  produktów,
   
 • doskonalenie kwalifikacji pracowników oraz podnoszenie ich kompetencji,
   
 • spełnianie wymagań prawnych, w tym szczególnie ochrony środowiska naturalnego,
   
 • ograniczanie emisji hałasu, pyłów, gazów, ścieków oraz innych odpadów poprodukcyjnych do otaczającego
  środowiska.
   
 • identyfikację ryzyka w prowadzonej działalności oraz eliminowanie jego wpływu na jakość produktów, środowisko i zadowolenie Klientów

Zapewniamy, że powyższa polityka jest powszechnie dostępna, zrozumiana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach firmy JJK Toner sp. z o.o. a Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem spełnia wymagania międzynarodowych norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015 i jest ciągle udoskonalany.

Utworzyliśmy także własne laboratorium badawczo-wdrożeniowe, w którym na bieżąco analizujemy możliwość wprowadzenia do oferty nowych modeli tonerów w odpowiedniej jakości. Wprowadziliśmy standardy testowania kaset oparte na normach ISO/IEC 19752 i ISO/IEC 19798. Mogąc przy tym skorzystać z wiedzy i wieloletniej praktyki zatrudnionych regeneratorów, wprowadziliśmy na rynek europejski tonery, z których miana "remanufactured" możemy być dumni i w pełni uczciwie oferować ich sprzedaż pod szyldem nie tylko świetnej jakości, ale i znakomitego stosunku jakości do ceny.

Produkcja firmy JJK Toner odbywa się przy ulicy Poprzecznej 24. Firma zatrudnia aktualnie 45 osób.